חדשות ומבצעים

סגולה במצות כתיבת ספר תורה

מצות כתיבת ספר תורה:
כתיבת ספר תורה הינה מצווה מן התורה שנאמר: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (דברים לא, יט), ואף אדם שירש מאבותיו ספר תורה, חייב לכתוב את התורה בעצמו. המקיים מצווה זו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל התורה מהר סיני (מנחות ל, א).
 
איך מקיימים את המצווה?
את המצווה ניתן לקיים על ידי השתתפות ורכישת אות בספר תורה, שכן הרוכש נחשב כמי שממנה את הסופר לכתוב למענו את האות בספר התורה.
 
הסגולות שבקניית אות: 
 הרי שההשתתפות בכתיבת ספר תורה, הינה סגולה ידועה ומובטחת לעניינים רבים וחשובים, כפי המובא בספרים הקדושים, עד כי דומה שאין עוד דבר שברכתו גדולה כל כך ומסוגל לדברים רבים כל כך כמו כתיבת ספר תורה והשתתפות בכתיבת ספר תורה.
הרי לפנינו חלק מאותן הבטחות שהבטיחו גדולי עמינו, מחז"ל ועד גדולי הדורות האחרונים, למשתתפים בכתיבת ספר תורה:
סגולה לעשירות 
בתלמוד הירושלמי מובא כי ההשתתפות בכתיבת ספר תורה היא סגולה לעשירות.
 
סגולה לשמירה 
אמרו חז"ל: "הרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה" (מס' עירובין).
 
סגולה לחכמה 
בספר החינוך מובא שע"י כתיבת ס"ת  זוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו.
 
סגולה לבנים ולהנצל מצער גידול בנים
הגאון רבי חיים פלאג'י כותב בספרו "ברכת מועדיך לחיים": שמעתי מפה קדוש אבינו מלכינו הגאון המפורסם מרן זקני זצ"ל והוא הגאון אור היר"ח  בעל החקרי לב דקבלה בידם דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל על ידי שקיימו מצות כתיבת ס"ת זכו להבנות והולידו בנים ובנות. הבטחה זו, כי השתתפות בכתיבת ספר תורה היא סגולה לבנים וסגולה להנצל מצער גידול בנים, מובאת גם בספר "שער בת רבים" לרבי חיים אריה לייב מידובנא בשם בעל "שירה חדשה".
 
סגולה לאריכות ימים 
בספר "יסוד ושורש העבודה" מובא כי הכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים.

לאות בספר תורה
בשעה טובה ומוצלחת, קבוצה מאנ"ש החלו כותבים ספר תורה מיוחד ומהודר לע"נ
המשפיעים החסידיים הרה"ח ר' ראובן דונין והרה"ח ר' חיים אשכנזי.

בימים אלו החלה כתיבת ספר תורה ומארגני היוזמה הברוכה קוראים לציבור התלמידים והמושפעים להשתתף וליטול חלק.  
המעוניינים לסייע על-ידי תרומה מוזמנים לפנות לר' חיים אביעד  
נייד: ‎ 052-8663770‏ תיבת דואר: ת.ד 770 רעננה.
חנות וירטואלית זו הוקמה ע"י יאללה   חנות וירטואלית  
רכישה מאתר זה הינה מאובטחת ב SSL 256BIT