בדיקה יסודית הכוללת:

1. בדיקת הבתים פנים וחוץ, בדיקת המחיצות הפרדת הראש, כשרות הפינות, מידת הבתים, רמת צביעת הבתים והרצועות.
2. בדיקת הפרשיות הכוללת, בדיקה "ידנית" ע"י הרב מגיה ופוסק, ובנוסף בדיקת מחשב . כל זוג תפילין חוזר עם צילום הפרשיות ואישור מודפס,
3. סגירה הרמטית של הבתים וצביעת מקום הפתיחה בצורה מקצועית.

בדיקת מזוזות 
לולה להיפסל במשך הזמן (אותיות שנסדקו וכדו'), ויש לבודקה מזמן לזמן. עפ"י הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח וכמנהג החרדים לדבר השם נוהגים לבדוק את המזוזות פעם בשנה.

כמובן שגם את הבדיקות עורך סופר סת"ם מוסמך וירא שמים.
לפני שקובעים מזוזה מברכים:
ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו לקבוע מזוזה.
(ברכה אחת פוטרת את כל המזוזות שקובעים).
השמירה שבמזוזה
את מצוות התורה אנו מקיים, בראש ובראשונה משום שכך ציוונו השם יתברך וזהו עיקר הכוונה בקיומה של כל מצווה. מבחינה זו, אין כל הבדל איזו מצווה אנו מקיימים, בכולן אנו מתחברים אליו ית' ונעשים עמו "צוותא חדא" – 'מצווה' מלשון "צוות".
אלא שיחד עם זה, נטע הקב"ה – מצווה המצוות – סגולה והשפעה מיוחדת בכל מצווה ומצווה. מבחינה זו, הרי שסגולתה הפרטית ועניינה המיוחד של מצוות מזוזה הוא – שמירה! שמירה מיוחדת על הבית ועל כל בני הבית מכל מיני פגעים רעים.
וכך נרמז הדבר, גם בשם המיוחד הנרשם על גב המזוזה ש-ד-י המהווה גם ראשי תיבות של 'שומר דלתות ישראל'.
בספר הזהר נזכר, כי המזוזה אינה מוגבלת בשמירה על האדם רק בהיותו בביתו, אלא כלשון הפסוק (בתהילים) "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". השמירה האלוקית שבמזוזה הכשרה היא, גם כאשר האדם יוצא מביתו ועד אשר שב לביתו.
המציאות הביטחונית שנכפתה עלינו בפרט בארץ הקודש, מחייבת תוספת שמירה וביטחון והיות וכל ישראל ערבים זה לזה, הרי שקביעת מזוזה כשרה בדלת של יהודי, היכן שהוא נמצא, מחזקת את ביטחון עם ישראל כולו, בכל מקום שהם.
                                                            

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VZCJNcYw1BM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

נמצאו 0 תוצאות סדר לפי: