פיטום הקטורת על גויל גודל 20ס"מ

990

כתב הארי על קלף גוייל (אפשר גם ספרדי)
ימי אספקה: 20

שיתוף