מזוזות קטנות גודל 6/5/7 ס"מ.

75

קלף מזוזה בגודל קטן מ-5ס"מ

שיתוף
מזוזות קטנות 5ס"מ 6ס"מ 7ס"מ