תפילין (מעור בהמה דקה) מהודר

800


שיתוף
התפילין תחת השגחה מחמירה של מגיה מוסמך
אחריות מלאה לטיב, לאיכות, ולשירות,