תפילין (מעור בהמה דקה) מהודר

800

כתב מהודר רצועות שחור שני צדדים
ימי אספקה: 5

שיתוף
התפילין תחת השגחה מחמירה של מגיה מוסמך
אחריות מלאה לטיב, לאיכות, ולשירות,