תפילין חב"ד הארי ז"ל

2300

4/4
ימי אספקה: 14

שיתוף
יש כתב הארי כשר לכתחילה ב- 2300ש"ח
יש רמה גבוהה יותר (מהודר) ב- 2700ש"ח
ויש כתב מהודר מיוחד ב - 2900ש"ח
בתי התפילין 4על4