תפילין מעור בהמה גסה כתב ספרדי tefilin sfaradi mehadrin

1600

(מהודר) כתב ספרדי

שיתוף