תפילין מעור בהמה גסה כתב ספרדי tefilin sfaradi mehadrin

1600


שיתוף