תפילין מעור בהמה גסה כתב ספרדי tefilin sfaradi mehadrin

1600

(מהודר) כתב ספרדי
ימי אספקה: 14

שיתוף