2012-07-08 09:22:10 Admin

סגולתה המיוחדת של המזוזה

מצוות המזוזה ידועה בסגולתה המיוחדת בשמירת האדם בביתו ובדרך, המזוזה הנה כמגן אשר דרכו לא יכול לחדור המזיק  
דווקא כאשר המצב הבטחוני דורש רחמי שמיים מרובים זה הזמן להתחזק במצוות המזוזה ע"י קביעת מזוזות במקומות שצריך וכן בדיקת המזוזות הקיימות.